Coronavirus hos hund och katt!!

 

Det finns ett flertal typer av coronavirus hos olika djurslag. De typer av coronavirus som ses hos svenska djur ska inte förväxlas med det nya coronavirus som orsakar sjukdom hos människa. De typer av coronavirus som djur i till exempel Sverige bär på orsakar normalt inte heller sjukdom hos människor.

Läs mer på:

https://sva.se/aktuellt/nyheter/det-nya-coronaviruset-ar-en-folkhalsofraga/?fbclid=IwAR2adBWT7qyMpeqRGFA0KZhxPZfJVWWutmZBRd3QeQ7HKHaJspCMbgq8YrU